Bastutunna Alex

Bastutunna är en gammal tradition. Tunnans form gör att ångan sprids runt i hela tunnan jämt och ger en njutbar bastu upplevelse. 

Alex

Valter

Anton

Emil

Oskar

Bastutunna Alex

Bastutunna Alex finns i två olika varianter, som standart så har den aggregatet i bakända och bänkarna på båda sidor.  Alex Delux modell så har den halvmåne fönster och lavarna på tvären, samt aggregatet vid dörren till höger.

När kvalitet avgör

Arctic Finland House