Bastutunna Valter

Bastutunna är en gammal tradition. Tunnans form gör att ångan sprids runt i hela tunnan jämt och ger en njutbar bastu upplevelse.

Alex

Valter

Anton

Oskar

Bastutunna Valter

Bastutunna Valter finns i två olika varianter, som standart så har en aggregatet i bakända och bänkarna på båda sidor.   Valter Delux modell så har den halvmåne fönster och bänkarna på tvären, samt aggregatet vid dörren till höger.

När kvalitet avgör

Arctic Finland House